Overlast melden Centrada

Voordat u een overlastmelding doet, leest u eerst onze tips.

Adres

Adres overlastgever

Gerelateerde vragen

Als er bij ons overlast is in het appartementencomplex, bij wie mag ik dit melden?

Als er in uw complex een huismeester is dan mag u overlast bij de huismeester melden. Is er geen huismeester in uw complex? Dan mag u een melding doen bij de bewonersconsulent via een fomulier Melden overlast.

Ik heb mijn buren al een tijdje niet gezien. Volgens mij wonen ze niet meer in de woning. Bij wie kan ik dit melden?

Als u vermoedt dat de woning niet meer bewoond wordt dan kunt dit melden bij de bewonersconsulent van Centrada. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, mailen naar wonen@centrada.nl of telefonisch contact opnemen. 0320 239600.

Er ligt veel zwerfvuil bij ons in de wijk. Kunnen jullie hier iets aan doen?

Wij gaan niet over het openbaar gebied. Uw klacht kunt u melden bij de gemeente. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 140320. U kunt uw melding over de openbare ruimte ook doen via de MijnGemeente app. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Lelystad.

Het verloedert in de straat. Jullie moeten beter selecteren wie jullie waar plaatsen.

Binnen het huidige woonruimteverdeelsysteem reageren mensen die interesse hebben in een woning, zelf op het woningaanbod. De persoon die het langst ingeschreven staat, komt op de eerste plaats. De selectie wordt automatisch aangemaakt op basis van inschrijfdatum. Een deel van ons woningaanbod wordt via loting aangeboden. De computer bepaalt wie er eerste kandidaat is. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

Mijn buurvrouw/buurman is behoorlijk in de war en doet vreemde dingen. Wat kan ik doen?

In iedere wijk is een spreekuur waar het SWT (Sociaal Wijk Team) bij aanwezig is. Zij kunnen na een melding kijken of er hulp nodig is of al geboden wordt. De spreekuren staan op de website van de gemeente Lelystad vermeld. (https://www.welzijnlelystad.nl/welzijn-in-de-wijk/wmo-ondersteuning-sociaal-wijkteam)

Wat gebeurt er als jullie hennepkweek bij een huurder thuis ontdekken?

Bij ontmanteling van een hennepkwekerij vragen wij de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet de huurder dit niet? Dan vragen wij om beëindiging van de huurovereenkomst bij de rechter. De rechter wijst dit altijd toe. De kosten voor de rechtszaak en de schade aan de woning zijn voor rekening van de huurder. Hierna komt de huurder 3 jaar lang niet in aanmerking voor een andere woning.

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken?

Er mag vanuit onze woningen niet in drugs gehandeld worden. Bij voldoende bewijs nemen wij juridische stappen. Daarvoor moet de rechter wel een uitspraak doen.

Wat doen jullie na een overlastmelding?

De bewonersconsulent neemt contact met u op.

Wanneer beginnen jullie een rechtszaak bij overlast?

Wij starten een rechtszaak wanneer er is aangetoond dat de overlast ernstig en structureel is. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de woning te mogen ontruimen. De huurder wordt dan dakloos. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis dan ook niet zomaar toe. Er moet dus echt wel wat aan de hand zijn. Daarom zijn er meerdere schriftelijke overlastmeldingen nodig, die wij aan de rechter kunnen voorleggen.

Waarom mag ik overlast niet anoniem melden?

Bij een anonieme melding kunnen er geen aanvullende vragen gesteld worden en er kan geen terugkoppeling worden gegeven. Een anonieme overlastmelding kunnen wij niet gebruiken als bewijsmiddel. Een overlastmelding die binnenkomt, behandelen wij altijd vertrouwelijk. Aan de overlastgever geven wij nooit zonder uw toestemming door wie de melding gedaan heeft. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan. Wij vragen daarvoor altijd toestemming aan de melder.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een koper. Wat kan ik doen?

Wij hebben geen zeggenschap over kopers en kunnen hierdoor niet bemiddelen. U kunt contact opnemen met Buurtbemiddeling om afspraken te maken. website: Buurtbemiddeling

Ik woon in een koopwoning. Kan ik een overlastmelding over een huurder van jullie doen?

Bij overlast adviseren wij u eerst zelf in gesprek te gaan met uw buren. Zij zijn zich er niet altijd bewust dat zij u overlast bezorgen. Als een goed gesprek niet helpt,  kunt u Buurtbemiddeling inschakelen:  website: Buurtbemiddeling. Mocht dit niet leiden tot goede afspraken, dan kunt u een melding doen via het formulier: 'Melden overlast'. Uw melding wordt vastgelegd in een dossier en de bewonersconsulent neemt contact met u op. Op onze website vindt u tips voor het voorkomen van overlast, maar ook tips die u helpen het gesprek aan te gaan.

Ik vermoed dat er in de buurt een wietplantage/hennepkwekerij zit. Wat moet ik doen?

Neemt u bij het vermoeden van een hennepkwekerij/wietplantage contact op met de politie 0900-8844. Geeft u uw vermoeden ook door aan de bewonersconsulent wonen@centrada.nl of telefonisch 0320 239600

Ik ervaar overlast van mijn buren/ buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Bij overlast adviseren wij u eerst zelf in gesprek te gaan met uw buren. Zij zijn zich er niet altijd van bewust dat zij u overlast bezorgen. Als een goed gesprek niet helpt,  kunt u Buurtbemiddeling inschakelen: website: Buurtbemiddeling. Mocht dit niet leiden tot goede afspraken, dan kunt u een melding doen via het formulier 'Melden overlast' Uw melding wordt vastgelegd in een dossier en de bewonersconsulent neemt contact met u op. Op onze website vindt u tips om overlast te voorkomen, maar ook tips die u helpen om in geval van overlast het gesprek aan te gaan.

Ik ervaar overlast van de woning naast mij die leeg staat. Aan wie geef ik dat door?

U kunt dit op de volgende manieren bij ons melden: via email wonen@centrada.nl, telefonisch of schriftelijk Postbus 120, 8200AC LELYSTAD. De opzichter zal kijken wat mogelijk een oplossing is voor de overlast.

De honden van de buren blaffen heel vaak. Wat kan ik doen?

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek kunt u soms een heleboel ergernissen oplossen. Komt u er samen niet uit? Geeft u dit dan schriftelijk door via het overlastformulier Melden overlast